Innovation Accelerator

Д-р Леона Асланова

Изпълнителен директор
LinkedIn Profile

leona(at)innovationstarter.bg

+359882 224 123

Леона вярва, че генезисът на дисциплината иновации се корени в пресечната точка между хуманитарното и икономическото образование. Тя притежава докторска степен по Бизнес администрация от ВСУ “Черноризец Храбър”. Дипломирана е с отличие от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, с бакалавърска степен по специалност Българска филология и магистърска степен по Литературознание. Завършва пост-дипломна квалификация в сферата на Бизнес иновациите в „TAG Business School“, Виена и мини MBA програма в академията на PwC. Aлумни e на програмата на Български център за предприемачество (BEC) – University Innovation Fellows от Института по дизайн на Станфорд (d.school, Hasso Plattner Institute of Design at Stanford).

Леона е експерт по иновации във водещи корпоративни проекти, въвлечена е в многобройни събития и образователни инициативи във връзка с предприемачеството. 

Като експерт по иновационни стратегии тя казва, че няма обозрими граници, до които иновациите да не се простират. В ежедневната ѝ работа, Леона планира и работи върху иновационни проекти за голям брой клиенти. 

Тя е основател на Innovation Starter, първата иновационна агенция в България, на иновационния форум Innovation Explorer в партньорство с Капитал и “Академия за иновации” – най-голямото публично-частно образователно партньорство в България, съвместно с водещите български университети.

В своята професионална кариера Леона е заемала последователно позициите Мениджър партньорски взаимоотношения в Мобилтел (сега А1), Мениджър продажби в Инвестор.бг, Маркетинг мениджър в М3 Communications Group Ltd.

Леона е член на журитата на:

  • Централноевропейските годишни награди за предприемачество (CESA)
  • Състезанието “Start4big“
  • Предприемаческата обучителна програма на ABLE Activator
  • Gabrovo Innovation Camp и др.

Ментор е във:

  • Female Founders Global Community
  • Startup Live
  • SharonAcademy и др.