Innovation Accelerator

Мену Сингх, d.school Stanford

Stanford d.school, Преподавател
LinkedIn Profile

Мену е дизайнер на потребителски опит в Академията за иновации и предприемачество в Университета на Мериленд, където разработва курсове и инструменти, които развиват Дизайн мисленето и други методи за творческо решаване на проблеми на учащите в различни дисциплини.

В допълнение към работата си в Университета в Мериленд, тя преподава в Stanford d.school, където работи с 300+ университетски преподаватели, ръководители на катедри и декани от цял ​​свят, които експериментират с нови начини за имплементиране на Дизайн мислене във висшето образование по цял свят.

Извън образователното пространство Мену работи по множество проекти на правителствени агенции, частни компании и нестопански организации, които се стремят да активизират начина си на мислене и поведение. Мену се вдъхновява от творческия потенциал, който съществува в теб, да, точно в теб!