Innovation Accelerator

Огнян Василев, Sales Force

Sales Force, Бизнес развитие
LinkedIn Profile

От 2018 насам, Огнян ръководи развитието на бизнеса на Сейлсфорс (най-бързо растящата компания за информационни технологии) в Б2Б индустриите в Европа. Преди това, Огнян прекара 5 години в Бостънската Консултантска Група и Аксенчър Дигитал, подкрепяйки водещи глобални предприятия с тяхната дигитална трансформация – от дефиниране на стратегията за изпълнение.

Огнян е поддръжник на личностното развитие и доброволчество като двигатели на промяната в обществото и икономиката.