Innovation Accelerator

Цветан Цолов

Главен оперативен директор
LinkedIn Profile

tsvetan@innovationstarter.bg

+359889 224 735

Цветан Цолов има близо 20 години опит в координацията и управлението на проекти, финансирани по различни програми на ЕС, включително Седма рамкова програма, Horizon 2020, Urban Innovative Action, EIT Urban Mobility, както и инвестиционни проекти по оперативните програми.
Като ръководител на различни структурни звена в “Център за градска мобилност” ЕАД и Столична община участва активно в подготовката и реализацията на редица международни проекти, свързани с устойчивото градско развитие и мобилност в София, както и в разработката и прилагането на концепции, програми и планове в тази сфера. В хода на изпълнението на тези дейности успешно си сътрудничи с европейски финансови институции като ЕИБ и ЕБВР.
Цветан е димпломиран с отличие от Първа английска гимназия и Технически университет – София, с магистърска степен по Индустриален мениджмънт. Завършил е също и професионална квалификация със специалност “Международни икономически отношения” в ТУ-София.