Innovation Accelerator

Кандидатствай

Акселераторската програма на Иновейшън Стартър подкрепя стартиращи компании във фаза валидация на идеята (pre-seed).

Обучаваме ранни предприемачи на всичко важно за успешно развитие на стартиращ бизнес и предоставяме достъп до нашата експертиза и широка мрежа от полезни професионални контакти.  

От началото на кампанията за подбор на подходящи стартъпи за акселератора до нас достигнаха значително количество компании, предприемачи и проекти, които се нуждаят от подкрепа за своето развитие. Въпреки че ние сме лесно откриваеми, познавате ни или може да ни се представите на някое събитие, няма да можем да организираме индивидуална среща с всеки един кандидат. Затова изградихме структуриран процес на кандидатстване, в който ви каним да попълните онлайн формуляр.

Всяка една кандидатура ще бъде прегледана и анализирана, а само най-качествените проекти ще бъдат включени в програмата.  

Кои са факторите, за които ще внимаваме, когато преглеждаме проект/компания?

Какво друго може да вземем под внимание? 

Какво да очаквате от нас? 

Процесът на подбор: 

Пожелаваме успех на кандидатите и нямаме търпение да разгледаме проектите ви. 

Екипът на Иновейшън Стартър