Innovation Accelerator

Общи условия за ползване

Въведение

В случай, че сте потребител на уебсайта https://accelerator.bg/, моля прочетете внимателно настоящите общи условия и в случай, че имате въпроси, препоръчително е да осъществявите на контакт със собственика на интернет страницата (“Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД). Също така, ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в общите условия, не се препоръчва използването на уеб сайта.

Дефиниции

Долупосочените термини, използвани в настоящия документ, ще имат следните значения:

1. „Уебсайта“ – притежаваният от “Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД уебсайт: https://accelerator.bg/;

2. „Дружеството“ – “Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД, с ЕИК 202912458

Собственост

Настоящият уебсайт е собственост на фирма “Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД, с ЕИК 202912458. 

Адрес за кореспонденция: гр. София, кв. „Младост“, бул. Цариградско шосе 111Ж, София Тех Парк, сгр. Инкубатор, ет. 1, офис 25.

Имейл адрес: office@innovationstarter.bg

Съдържанието на този уебсайт и технологиите, използвани в него, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове текстови, графични, фото- и видеоматериали, публикувани в сайта, са собственост на “Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД, в случай, че не е посочено друго.

Общи условия

На потребителите на уебсайта е предоставена възможност да попълнят формуляри за кандидатстване за финансиране на стартиращи компании чрез инвестиции, управлявани от страна на Дружеството. Попълването на съответните формуляри има за цел да предостави на Дружеството минимално необходимата първоначална информация за кандидатстващите компании. Изпращането на попълнен формуляр от кандидат за инвестиция и приемането на съответния формуляр от Дружеството не обвързва по никакъв начин “Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД да извърши инвестиция в компанията на съответния кандидат.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели, ако изрично не е договорено друго с “Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД.

Използването на части от текстови, фото- и видеоматериали от този сайт се допуска, при условие, че бъде посочен източникът – за печатни издания, радиостанции и телевизии, и бъде добавен линк към https://accelerator.bg/ – за интернет сайтове.

Категорично се забранява препечатването на цели материали и използването на снимки и видеоматериали от сайта https://accelerator.bg/, без изричното писмено съгласие на “Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД, независимо дали е посочен източникът, или е поставен линк към него.

Всяко подобно действие може да бъде преследвано от “Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД по съдебен път.

Премахването на знаците за търговска марка или принадлежност на друго право, независимо дали носителят им “Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД или трета страна, е възможно само след изрично предварително съгласие от страна на собственика.

Поставянето на линкове към материали в https://accelerator.bg/ е свободно.

“Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД има право да извършва промени в дизайна, съдържанието и условията за ползване без предварително уведомление на потребителите.

Отговорност

“Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възжността инцидентно да възникнат обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство.

“Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД не носи отговорност за евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали, или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта и използването на неговото съдържание.

“Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД, когато откаже да инвестира в определена компания, не носи отговорност за евентуални вреди, възникнали, или свързани с попълването и подаването на формуляри от страна на кандидати за инвестиции, без значение дали съответният формуляр е изпратен и получен чрез Уебсайта или по какъвто и да било друг начин.

Конфиденциалност

Вашите лични данни са важни за нас. Като администратор на лични данни, ние се грижим за спазването на разпоредбите във връзка със защита на данните и най-вече на европейския Общ регламент относно защита на данните (ОРЗД), който влезе в сила от 25 май 2018 г. и на съответното приложимо българско законодателство.

Нашите компютърни системи са защитени срещу достъп, промяна или разпространение на Вашите данни от неоторизирани трети лица, както и срещу загуба и унищожаване, посредством технически и организационни мерки.

С приемането на настоящите Условия за ползване, потребителите се съгласяват с обработването на предоставените от тях при попълване на формата за контакт лични данни. Вижте повече за обработката и защитата на личните си данни в нашата Политика за поверителност.

Обезщетения

За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси, се прилага действащото българско законодателство.

Отварянето на страници на сайта и/или следването на линкове в него, представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Условия за ползване.

22.03.2023 г., гр. София