We invest only in good people
ClimAccelerator Black Sea

За нас

Иновейшън Стартър Акселерейтър е финансираща акселераторска програма, с мандат да предоставя достъп до дялово и квази-дялово финансиране на български стартиращи компании с изцяло частен капитал. Зад нея стоят както екипът на първата българска агенция за иновации – Innovation Starter, която притежава проектите Innovation Explorer Forum и Академия за иновации, така и подкрепата на корпоративни партньори.

Визията ни е да се фокусираме върху ключови сектори с висок приоритет в местната икономика с потенциал за подривни устойчиви иновации – здравеопазване, образование, грижа за възрастните, транспорт и логистика, дигитализация, бързооборотни стоки, еко-иновации – и подкрепа за трансформирането им, чрез професионално управление на иновациите в компании с бърз темп на развитие.

Нашата основна цел е постепенното позициониране на България като лидер в областта на иновациите.

Кандидатствай Прочетете инструкциите тук

Екипът

Управляващи партньори

Ментори

Инвестиции

Всички инвестиции

Награди

1

Инвестиционна политика

Инвестиционният ни подход включва:

Инвестиционни критерии

 • Новоосновани български предприятия с потенциал да завоюват водеща пазарна позиция в своите сегменти и които създават добавена стойност за страната
 • Проекти в начална фаза на развитие, които притежават собствена иновация в технология, процес на предлагане, патент за продукт;
 • Стремеж към или създадено устойчиво конкурентно предимство на глобално ниво (бранд, иновация, уникален продукт / услуга, ‘ноу-хау’)
 • Продукт или подход, които безспорно резултират в подобряване начина на живот в България

Секторен профил

 • Индустрии: Здравеопазване, Образование, Грижа за възрастните, Транспорт & Логистика, Дигитализация и Бързооборотни стоки, Еко-иновации
 • Валидиран подход в ключовите сектори на акселератора
 • Сектори, привлекателни за чуждестранни инвестиции в България
 • Сектори с бърз потенциал за ръст и сравнително нисък риск, при настъпване на финансова криза
 • Сектори с потенциал за структурна промяна и иновации или пазарна консолидация
 • Успешен бизнес модел, който гарантира ръст и рентабилност
 • Лидерска стратегия, бързо разрастване и потенциал за интернационализация
 • Потенциал за топ 3 в сегмента

Управленски критерии

 • Безукорна професионална репутация
 • Съ-основатели с предходен опит в индустрията
 • Познаване на индустрията и мрежа от контакти
 • Стремеж за високи търговски постижения
 • Възможност за бързи “изходи”
 • Предпочитание за “изход” от инвестицията в рамките на 5 години
Кандидатствай

Партньори

Корпоративни партньори