We invest only in good people
ClimAccelerator Black Sea

За нас

Иновейшън Стартър Акселерейтър е образователна акселераторска програма за стартиращи компании в най-ранна фаза на сформиране. Зад нея стоят както екипът на първата българска агенция за иновации – Innovation Starter, която развива проектите Innovation Explorer Forum и Академия за иновации, така и подкрепата на корпоративни партньори.

Визията ни е да се фокусираме върху ключови сектори с висок приоритет в местната икономика с потенциал за подривни устойчиви иновации – здравеопазване, образование, грижа за възрастните, транспорт и логистика, дигитализация, хранителна индустрия, еко-иновации – и подкрепа за трансформирането им чрез професионално управление на иновациите в компании с бърз темп на развитие.

Нашата основна цел е постепенното позициониране на България като лидер в областта на иновациите.

Кандидатствай Прочетете инструкциите тук

Екипът

Управляващи партньори

Ментори

Подкрепени стартъпи

Всички подкрепени стартъпи

Награди

1

Критерии за подбор

Подходът ни за подбор включва:

Секторен профил

 • Индустрии: Здравеопазване, Образование, Грижа за възрастните, Транспорт & Логистика, Дигитализация, Хранителна индустрия, Еко-иновации;
 • Валидирана идея в ключовите сектори на акселератора;
 • Сектори, привлекателни за чуждестранни инвестиции в България;
 • Сектори с бърз потенциал за ръст и сравнително нисък риск, при настъпване на финансова криза;
 • Сектори с потенциал за структурна промяна и иновации или пазарна консолидация;
 • Успешен бизнес модел, който гарантира ръст и рентабилност;
 • Лидерска стратегия;
 • Потенциал за топ 3 в сегмента си.

Управленски критерии

 • Безукорна професионална репутация;
 • Съоснователи с предходен опит в индустрията;
 • Познаване на индустрията и мрежа от контакти в нея;
 • Стремеж за високи търговски постижения;
Кандидатствай

Партньори

Корпоративни партньори